RockFX | San Isidro

LUNES10 de diciembre
09:30
Ale
10:30
Max
RockDance
13:30
Agus
Reemplaza Agus Salvado
Yoga
19:00
Tali
Reemplaza Ale
TRX
20:00
Agus Salvado
Yoga
HOY11 de diciembre
08:30
Fede
10:30
Ale
13:30
Ale
18:00
Ale
19:00
Ale
TRX
MIéRCOLES12 de diciembre
09:30
Ale
TRX
13:30
Agus
Reemplaza Agus Salvado
Yoga
18:00
Tali
19:00
Tali
BANDING
20:00
Agus Salvado
Yoga
JUEVES13 de diciembre
08:30
Fede
10:30
Ale
13:30
Ale
18:00
Ale
19:00
Ale
VIERNES14 de diciembre
09:30
Ale
TRX
10:30
Max
RockDance
18:00
Agus Salvado
Yoga
19:00
Tali
SáBADO15 de diciembre
DOMINGO16 de diciembre
LUNES17 de diciembre
09:30
Ale
13:30
Agus
Reemplaza Agus Salvado
Yoga
18:00
Tali
19:00
Tali
TRX
20:00
Agus Salvado
Yoga
MARTES18 de diciembre
08:30
Fede
10:30
Ale
13:30
Ale
18:00
Ale
19:00
Ale
TRX
MIéRCOLES19 de diciembre
09:30
Ale
TRX
13:30
Agus
Reemplaza Agus Salvado
Yoga
18:00
Tali
19:00
Tali
BANDING
20:00
Agus Salvado
Yoga
JUEVES20 de diciembre
08:30
Fede
10:30
Ale
13:30
Ale
18:00
Ale
19:00
Ale
VIERNES21 de diciembre
09:30
Ale
TRX
18:00
Agus Salvado
Yoga
19:00
Tali
SáBADO22 de diciembre
DOMINGO23 de diciembre